Commissies

Binnen de gemeente zijn diverse commissies werkzaam. Die zijn terug te vinden in de jaargids en misschien binnenkort via de app Scipio.

Organisten
G.A. Dunnewind; contactadres orgelzaken andredunnewind@gmail.com
A.H.J. Zuidema
W. Dijk
R. Volkerink

orgel3

Oudervereniging
Zie verder de eigen pagina.

Commissie van beheer
Zie verder de eigen pagina.

Commissie aangepaste kerkdiensten
Contactpersoon: Janneke Wienen; janswienen@hotmail.com
Leden: Giny Stokvis-Slotman, Edith Visscher-Bouma

Ouderencomite
Voorzitter: M.J. Reedijk-Steenhoven
Secretaresse: F.J. Zwiers-Tempelman; foekjezwiers@hetnet.nl
Penningmeester: A. Bijvank-Noort; rek.nr. NL02 RABO 0348 9365 67

Commissie Kerkomroep
Kerkomroep is het alternatief voor kerktelefoon. Er is hiervoor een plaatselijke werkgroep samengesteld vanuit 4 kerken in Ommen.

Namens onze kerken Ommen-Noord /Oost en Ommen-West zijn als contactpersoon vertegenwoordigd:
Voor Ommen-Noord/Oost:  L. Hekman Hammerweg 23  tel. 450450
Voor Ommen-West:  B. Kiffen  Baron Bentinckstraat 25 tel. 453799

Commissie Zending en Hulpverlening
Zie verder de eigen pagina.

YACHAD
Website: www.yachad.nl

Theologische Universiteitscommissie
Penningm.     :   Johan Maasse, Voormars
Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekeningnr. NL69 RABO 0305.3479.26