Wie zijn wij?

De Gereformeerde Kerk (vrijg) van Ommen – West is een gemeente van ruim 400 mensen, mannen vrouwen en kinderen.
Wij maken deel uit van het verband van Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland.

Elke zondag komen we ’s morgens en ’s middags samen in ons kerkgebouw dat staat aan de Trompstraat 2.
In deze kerkdiensten luisteren we naar het evangelie van de Jezus Christus, zingen liederen tot lof van God en leggen in gebed Hem de nood van onszelf en van de wereld om ons heen voor.

Naast de kerkdiensten gebeurt er meer in onze gemeente. We proberen met elkaar mee te leven en elkaar te helpen. We geven praktische hulp, we bidden voor elkaar en praten met elkaar. We doen dat ook georganiseerd onder andere door huisbezoek, Bijbelstudieclubs, gemeenteopbouw, onderwijs aan jongeren, zending en evangelisatie.

We willen een gemeente zijn in deze tijd. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de samenleving. We zijn een gemeente van gewone mensen, die mooie en verdrietige dingen beleven. Die in het gewone leven van elke dag staan. In dat gewone leven van elke dag mogen we ons toevertrouwen aan de zorg van onze God, die wij kennen als een Vader in de hemel.

We kerken samen met de gemeente GKv gemeente van Ommen-Noord/Oost in hetzelfde kerkgebouw.
Elke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze bestaat uit de predikant(en) en ouderlingen. De gemeenten zijn zelfstandig, en aangesloten bij het landelijke kerkverband van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV).

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt worden gevormd door 277 kerkelijke gemeenten in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland.

GKVsamen

Verbondenheid
Zij weten zich met elkaar verbonden door het geloof in God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen. Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen. Verder hebben we deze verbondenheid vorm gegeven in kerkordelijke afspraken. Zij functioneert in tal van onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten.

Omgang
Geloven is meer dan de overtuiging dat God zich bekend maakt in de bijbel. Essentieel voor het geloof is de liefde voor God en het vertrouwen, dat Hij als onze Vader in de hemel zijn weg gaat met zijn kinderen op aarde. Als leden van de kerkgemeenschap een gezamenlijke relatie met God en zo ook met elkaar. In de gemeenten helpen en stimuleren we elkaar in een levende verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

Eerbied
We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die enthousiast maakt om er naar te leven.

Kerk en maatschappij
De GKv is een levende gemeenschap. Dat blijkt onder meer uit het werk dat de deputaatschappen doen. Daarnaast zijn veel leden van de kerken actief in politieke en maatschappelijke organisaties op allerlei gebieden.

De landelijke website van onze kerken is te vinden op: www.gkv.nl/