Koster

Coördinator kosters:
Gerda Vogelzang, 0529 452 165 (kerk).
E-mailadres: koster@ommen.gkv.nl

Hulpkosters:
J. Breukelman, Houtduif 16
A.A. Breukelman-Heres, Houtduif 16
H. Uulders-Plaggenmersch, Molenpad 3
G.H. Jonker, Putter 1
H. Beumer, De Haar 3

KERKGEBOUW – HET BAKEN
Trompstraat 2, 7731 CK Ommen. Telefoonnummer: 0529-452165 of 06-36509664

Kerkbeheer, koster en hulpkosters hebben samen de taak om de kerk te beheren (organisatie, kosten, onderhoud, netheid, veiligheid). Maar u moet begrijpen dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen. Ook de koster heeft bijvoorbeeld recht op vrije tijd. Daarom hieronder een beperkt aantal regels:
–    gebruik van de kerk of zaal moet altijd (en tijdig!) in overleg met de koster of de hulpkoster worden aangevraagd.
–    op de dinsdagochtend en dinsdagmiddag is de kerk altijd gesloten. Dit is de vaste vrije dag van de koster.
–    zaterdag is de kerk in principe gesloten, op een beperkt aantal zaterdagen per jaar na. Zo kan het zijn dat u voor een dichte deur komt of dat uw verzoek niet ingewilligd kan worden. Wij vragen daarvoor begrip.

GEBRUIK MAKEN VAN HET KERKGEBOUW
Zie hiervoor  Kerkbeheer, daar is ook de kerkbeheergids te downloaden.