Kerkblad

De Rondommer

RondommerDe Rondommer is het plaatselijk kerkblad van de Gereformeerde Kerken Ommen – Noord/Oost en Ommen – West en verschijnt wekelijks (in de vakanties om de 2 weken).
De Rondommer heeft een eigen site: www.rondommer.nl.
Voor redactie, verschijningsdata, lay-out en archief, zie achterop de Rondommer of op de website van de Rondommer.

Kopij inleveren:
– via de postbus van de Rondommer in de hal van de kerk uiterlijk tot zondagochtend
– of via de website tot maandagavond acht uur.
Bij het inleveren van kopij graag duidelijk aangeven in welke rubriek het geplaatst moet worden.

Redactieadres : Jaap van Dijken j.van.dijken@wxs.nl tel. 451669

Klik hier om naar de site

van de Rondommer te gaan