Kerkbeheer

Voor het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw en van ‘Het Baken’ is per 1 januari 2005 het zelfstandige lichaam Kerkbeheer  in het leven geroepen
Het kerkgebouw, inclusief het orgel en de inventaris, en ‘Het Baken’, inclusief de inventaris, zijn het gezamenlijk eigendom van de NGK Ommen-Noord/Oost en van de NGK Ommen-West.

Contact:
Aanspreekpunt kosters: Gerda Vogelzang , tel: 0529-452165 of 06-36509664
Mailbox koster: koster@ngk-ommen.nl
Aanspreekpunt KB-bestuur: Jan Westert (voorzitter Kerkbeheer), tel: 06-55714372
Mailbox KB-bestuur: beheer@ngk-ommen.nl